HFOshop.cz nabízí:HFOshop.cz nabízí: na českém trhu od roku 2011
HFOshop.cz nabízí:

verze pro tisk

Doporuč a získej

Obchodní podmínky akce Doporuč a získej

I. Objednatel zboží na www.hfoshop.cz (dále jen zprostředkovatel) obstarává pro Ing. Petra Soukala, provozovatele www.hfoshop.cz (dále jen zájemce) za odměnu uzavření kupní smlouvy s doporučenou osobou a zájemce se zavazuje zprostředkovateli poskytnout odměnu tehdy, byl-li výsledek dosažen přičiněním zprostředkovatele.

II. Zprostředkovateli patří odměna v výši 10% hodnoty nákupu učiněného každou doporučenou osobou (ceny bez DPH) za následujících podmínek (platí kumulatovně):

a) Pokud zprostředkovatelem doporučená osoba učinila objednávku na www.hfoshop.cz z emailové adresy, kterou zprostředkovatel uvedl do pole poznámka v rámci objednávky; b) Pokud doporučená osoba učinila nákup ve výši alespoň 500 korun českých a to nejdéle do 30 dní poté co zprostředkovatel objednal zboží;

c) Pokud doporučená osoba zboží zaplatila a převzala;

d) Pokud doporučená osoba neodstoupila od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění dle §53 odst. 7 zákona 40/1964 Sb.

www.HFOshop.cz vyplatí odměnu složenkou (poštovní poukázkou typu C) na adresu uvedenou zprostředkovatelem v jeho objednávce. Odměna bude snížena o transakční poplatek na složenku (aktuálně se jedná o 35 Kč).

e) Celková úhrnná odměna však dosáhne maximálně 100% hodnoty objednávky učiněné zprostředkovatelem, není-li dohodnuto mezi zprostředkovatelem a zájemcem jinak.

III. Zprostředkovateli náleží pouze odměna za zprostředkování, nenáleží mu náhrada nákladů (například náklady vynaložené zprostředkovatelem k tomu aby jím doporučená osoba učinila nákup.

IV. Zájemce a zprostředkovatel jsou povinni oznamovat si navzájem všechny důležité okolnosti související se zprostředkováním, zejména okolnosti, které mohou ovlivnit rozhodnutí zájemce uzavřít zprostředkovávanou smlouvu. Zprostředkovatel je oprávněn za zájemce jednat nebo přijímat cokoliv, jen byl-li k tomu zmocněn písemnou plnou mocí.

[Nahoru ↑]
Jsme partneři

Lovu Zdar s.r.o.